Bảng tỷ giá

Forex (57)

Sản phẩm Giá Bid Giá Ask Spread Thay đổi
EUR/USD
GBP/USD
USD/JPY
USD/CHF
EUR/GBP
EUR/JPY
AUD/USD
NZD/USD
USD/CAD
USD/PLN
USD/TRY

Chỉ số (30)

Sản phẩm Giá Bid Giá Ask Spread Thay đổi
UK100
DE30
US30
US100
US500
US2000
EU50
FRA40
RUS50
SPA35
VOLX
W20

Hàng hoá (28)

Sản phẩm Giá Bid Giá Ask Spread Thay đổi
GOLD
SILVER
OIL
OIL.WTI
NATGAS
COCOA
COFFEE
SUGAR
CORN
SOYBEAN
WHEAT

Cổ phiếu CFD (1930)

Sản phẩm Giá Bid Giá Ask Spread Thay đổi
Atresmedia Corp de Medios de Comunicacion SA
Anglo American PLC
American Airlines
Apple Inc
Abbvie Inc.
Associated British Foods PLC
Accor SA
Credit Agricole SA
ACS Actividades de Construccion y Servicios

Tiền điện tử (46)

Sản phẩm Giá Bid Giá Ask Spread Thay đổi
BITCOIN
ETHEREUM
RIPPLE
LITECOIN
BITCOINCASH

Forex và CFDs là các sản phẩm giao dịch sử dụng đòn bẩy và có rủi ro mất mát đáng kể với số vốn của bạn. Hãy đảm bảo rằng bạn hiễu rõ những rủi ro mà bạn sẽ phải đối mặt

Thua lỗ có thể vượt qua tiền vốn của bạn